POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

https://www.encuadernacionesemg.com

 

RESPONSABLE ENQUADERNACIONS I MANUFACTURES GIRBES 2003, S.C.P – CIF
J63219968
CONTACTE C/ Santa Rosa, 26 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
info@encuadernacionesemg.com – Tel. 933382660 –
https://www.encuadernacionesemg.com
FINALITATS

FACTURACIÓ A CLIENTS: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal
i administrativa.

 

 

CONSULTES PÀGINA WEB: Gestió de clients potencials i contactes.

RECEPCIÓN DE CURRICULUMS: Selecció de personal.

LEGITIMACIÓ

FACTURACIÓ A CLIENTS: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontrato; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers.

CONSULTES PÀGINA WEB: Consentiment explícit de l’interessat; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers.

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Consentiment explícit de l’interessat.

CONSERVACIÓ

FACTURACIÓ A CLIENTS: Mentre es mantingui la relació mercantil.

CONSULTES PÀGINA WEB: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

DESTINATARIS No cedim les seves dades a tercers
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS No realitzem transferències internacionals de les seves dades
PROCEDÈNCIA

FACTURACIÓ A CLIENTS
CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal.

 

 

CONSULTES PÀGINA WEB
POTENCIALS CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal.

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS
POTENCIALS TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal.

DRETS Vostè té dret accedir a les seves dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació en la nostra “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.

 

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti en prova de la seva conformitat i consentiment

 

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recapta i tracta les seves dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals; en cas que les finalitats i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

ENQUADERNACIONS I MANUFACTURES GIRBES 2003, S.C.P – CIF J63219968

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:
C/ Santa Rosa, 26. 08901, HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), Espanya
Email: info@encuadernacionesemg.com – Telèfon: 933382660

Domicili postal:
C/ Santa Rosa, 26. 08901, HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), Espanya

 

3.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.
Entre altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

 

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seves dades? 

Necessitem la seva autorització i consentiment per a recaptar i tractar les seves dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.

FACTURACIÓ A CLIENTS: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.
CONSULTES PÀGINA WEB: Gestió de clients potencials i contactes.
RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Selecció de personal.

Durant quant temps conservem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Tret que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació prevists són:

FACTURACIÓ A CLIENTS: Mentre es mantingui la relació mercantil
CONSULTES PÀGINA WEB: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat
RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

 

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

FACTURACIÓ A CLIENTS: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontrato ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers.

CONSULTES PÀGINA WEB: Consentiment explícit de l’interessat ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers.

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Consentiment explícit de l’interessat.

 

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?

No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, excepte obligació legal.

Realitzem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seves dades

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les seves dades?

FACTURACIÓ A CLIENTS

 • CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal.

CONSULTES PÀGINA WEB

 • POTENCIALS CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal.

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS

 • POTENCIALS TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal.

 

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?

FACTURACIÓ A CLIENTS

 • Finalitats:
  • Gestió de clients/provïdors, comptable, fiscal i administrativa
 • CLIENTS
  • Dades identificatives
   • Direcció postal
   • NIF / NIE / Passaport
   • Nom i Cognoms
  • Econòmics, financers i de segures
   • Dades bancàries

CONSULTES PÀGINA WEB

 • Finalitats:
  • Gestió de clients potencials i contactes
 • POTENCIALS CLIENTS
  • Dades identificatives
   • Adreça electrònica
   • Nom i Cognoms
   • Telèfon

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS

 • Finalitats:
  • Selecció de personal
 • POTENCIALES TRABAJADORES
  • Dades identificatives
   • Telèfon
   • Adreça electrònica
   • Direcció postal
   • Firma manuscrita
   • NIF / NIE / Passaport
   • Nom i Cognoms
   • Acadèmic i professionals
   • Titulacions
   • Currículum Vitae
   • Experiència professional
   • Característiques personals
   • Data de naixement
   • Detalls d’ocupació
   • Historial del treballador
   • Professió
   • Llocs de treball

 

8.- DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

 • Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals.
 • Sol·licitarla RECTIFICACION de les seves dades.
 • Sol·licitarla SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”).
 • LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seves dades.
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

FACTURACIÓ A CLIENTS

 • Responsable: ENQUADERNACIONS I MANUFACTURES GIRBES 2003, S.C.P
 • Direcció: C/ Santa Rosa, 26. 08901, HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), España
 • Telèfon: 933382660
 • E-mail: info@encuadernacionesemg.com
 • Pàgina web: https://www.encuadernacionesemg.com

CONSULTES PÀGINA WEB

 • Responsable: ENQUADERNACIONS I MANUFACTURES GIRBES 2003, S.C.P
 • Direcció: C/ Santa Rosa, 26. 08901, HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), España
 • Telèfon: 933382660
 • E-mail: info@encuadernacionesemg.com
 • Pàgina web: https://www.encuadernacionesemg.com/

RECEPCIÓN DE CURRICULUMS

 • Responsable: ENQUADERNACIONS I MANUFACTURES GIRBES 2003, S.C.P
 • Direcció: C/ Santa Rosa, 26. 08901, HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), España
 • Telèfon: 933382660
 • E-mail: info@encuadernacionesemg.com
 • Pàgina web: https://www.encuadernacionesemg.com

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades del qual de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), España
Email: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privacitat.