1-Enquadernació de Protocols Notarials

 • Enquadernació de Protocols amb diversos materials i acabats, tots ells d´acord a la Llei i al Reglament notarial vigent.
 • Creació de diferents tipus de caixes i estoigs desa-protocols.
 • Els llibres del Protocol tindran entre 870 i 900 folis (Si ho desitgen poden tenir més o menys fulls) i els Llibres de Pòlisses un màxim de 600 fulls segons indica l'actual reglament.
 • El rètol dels llibres es fa mitjançant un modern sistema d'impressió per tinta, amb una garantia de més de 50 anys, que permet escollir el format i la tipologia tan dels números com de les lletres, així com la informació exacta que desitja fer constar en els lloms.
 • Servei Urgent per Inspeccions.
 • Servei Urgent per trasllats.
 • Servei de foliat tant numèric com alfabètic.
 • Pressupostos i visites personalitzades on presentem la qualitat dels nostres acabats sense cost ni compromís.

2- Enquadernació per Registres de la Propietat, Mercantils i Civils

 • Enquadernació de Llibres d´Inscripcions antics.
 • Restauració de totes les pàgines i fulles trencades o deteriorades.
 • Enquadernació de Llibres Diari antics i moderns (un cop tancats)
 • Enquadernació tant del Lligalls com dels Index de Persones i Finques.
 • Enquadernació artesanal de material personal com Butlletins, Revistes i Anuaris.
 • Endegament de totes les fulles trencades i creació d´etiquetes identificatives pels moderns aparells mecanitzats.
 • Arranjament de les fulles trencades i creació d'etiquetes identificatives per als moderns llibres mecanitzats:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROCÉS MANUAL I PERSONALITZAT DE REPARACIÓ DE LES FULLES MÒBILS:

1- Aplicació d'una base de calor a totes aquelles fulles que ho requereixin (anvers i revers) per aconseguir un adequat allisat. La temperatura varia tant en funció del tipus de paper com sobretot de la composició de les tintes utilitzades en la impressió dels escrits.

2- Totes aquelles fulles trencades o esquinçades es restauren mitjançant un modern tractament en sec en el qual s'adhereixen uns suports permanents de paper (Models FP i FP9) que, tractats prèviament per a nosaltres, vam aconseguir que els seus compostos resinosos donin un pH neutre i sense lignina. El pH es manté constant al voltant de 9 fins i tot després de diversos anys. Per mantenir aquest valor l'adhesiu conté carbonat de magnesi. Aquest neutralitza els àcids que destrueixen el paper i s'alliberen durant el procés natural d'envelliment.

3- En cas d'haver es retiren les restes de zel de la part dels forats i es col·loquen unes tires adhesives plàstiques la base ja és el polièster. Aquest material, amb el pas del temps, és molt més estable que el polipropilè que s'usava antigament. Posteriorment es procedeix al precís trepant rodó de les fulles en 10 mil·límetres perquè aquestes puguin incorporar-se amb comoditat en el tom.

4- Finalment es realitza un premsat en volant sec de cadascuna de les fulles.

3- Enquadernació Llibres de Comptabilitat

 • Enquadernació Oficial dels Llibres Diari, Balanços, Majors, Registres de Factures… en diversos materials, colors i acabats.
 • Servei de Recollida i Lliurament del material en la seva pròpia empresa.
 • Serveis Urgents d´Enquadernació en 12 / 24 i 48 hores.
 • Serveis de presentació de les instàncies, llibres i diskets al Registre Mercantil.

4- Portacomptes per restaurants

5- Portacartes per restaurants

6- Enquadernació Llibres Artístics

 • Llibres antics relligats en materials de creació pròpia.
 • Cosits amb filatures naturals per llibres que tenen un precari estat de conservació.
 • Lloms amb nervis artesans.
 • Rotulat de les tapes i els lloms amb or fi.
 • Creacions originals a petició o suggerència del client.

7- Enquadernació per a Universitats, Biblioteques i Col·legis

 • Restauració i reparació de llibres trencats.
 • Enquadernació de Tesines.
 • Creació de caixes guarda - revistes.
 • Dossiers final de carrera:
 • Treballs en espiral, canutet…

8- Tesines, treballs final de curs

 • Enquadernacions en cartró dur o rústica.
 • Cosits i fresats propis.
 • Recobriments personalitzats en pell, polipell, tela, guaflex... També cartolina com en diferents tipus de paper fotogràfic.
 • Daurats sobre llom i tapa.
 • Adhesius per transferència tèrmica.

9- Àlbums fotogràfics i mostraris

 • Creem tot tipus d'àlbums i mostraris personalitzats.

10- Treballs per Grans Editorials i empreses en general

 • Realitzem cosits manuals i industrials de tot tipus: A la Japonesa, fresats, quadernets ...
 • Llibres en rústica
 • Cartes per restaurants
 • Construcció de caixes i carpetes
 • Enquadernació de fascicles…

11- Enquadernació de Bíblies

Amb el nostre sistema artesanal tractem les seves Bíblies amb exclusivitat, cuidant totes les operacions dels llibres: Cosit manual, encapçalament de lloms, construcció de tapes dures i flexibles , daurats al llom i pla amb diferents rodes decoratives ...

Treballem amb materials nobles i duraders: teles, guaflex, cuirs, pells naturals ...

 • Enquadernació i restauració personalitzada de tota mena de textos religiosos.
 • Enquadernació en pergamí.
 • Enquadernació en pell.
 • Enquadernació en tela.
 • Enquadernació en guaflex.

12- Tarifes i Garanties

 • Els nostres preus son personalitzats i depenen tant de la quantitat com de l´estat del material a enquadernar així com d´altres variables com els desplaçaments i la dependència o no a un horari determinat per poder desenvolupar la nostra tasca en els seus despatxos.
 • Tots els treballs que fem porten el nostre segell de garantia i comprimís d´acord amb la qualitat que vosté hagi contractat.
 • En funció del volum de feina li podem oferir facilitats de pagament.
 • Demanin´s pressupost sense compromís i en menys de 48 hores en rebrà un de confidencial o bé concerti amb nosaltres una entrevista personalitzada en la que li ensenyarem la qualitat de tots els nostres acabats.